News

The transaction between Austevoll Seafood ASA and Kvefi AS is cleared by the EU Commission

20 Dec 2013

Press Release (pdf)

THE TRANSACTION BETWEEN AUSTEVOLL SEAFOOD ASA AND KVEFI AS IS CLEARED BY THE EU COMMISSION

We refer to stock exchange release dated 12 August, 2013 announcing that Austevoll Seafood ASA and Kvefi AS (controlled by Kverva AS) have agreed on an amalgamation of their respective activities within pelagic fish meal, fish oil and consumer products in Europe. As mentioned in the release the transaction must be reported to the relevant competition authorities. The transaction is now cleared by the EU Commission, and also in other jurisdictions including Norway. Clearances from authorities in certain jurisdictions outside EEA are still in progress. As notified the transaction will be executed shortly post clearance with the remaining relevant competition authorities.

Contact persons:
CEO Arne Møgster  Tel.: +47 91 66 10 49
CFO Britt K. Drivenes  Tel.: +47 91 66 10 37
 
 
TRANSAKSJONEN MELLOM AUSTEVOLL SEAFOOD ASA OG KVEFI AS ER GODKJENT AV KONKURRANSEMYNDIGHETENE I EU
 
Det vises til børsmelding 12. august 2013 om avtalen med Kvefi AS (kontrollert av Kverva AS) om sammenslåing av aktiviteter innenfor pelagisk fiskemel & fiskeolje og konsum i Europa. Som det fremgår av børsmeldingen må transaksjonen meldes til og klareres av relevante konkurransemyndigheter. Transaksjonen er nå godkjent av EU-kommisjonen, og godkjennelse er også tidligere gitt av enkelte lands konkurransemyndigheter, herunder Norge. Klarering avventes fortsatt fra enkelte lands konkurransemyndigheter. Som tidligere meddelt forventes transaksjonen gjennomført kort tid etter at alle nødvendige godkjennelser foreligger. 
 
Kontaktpersoner:
CEO Arne Møgster  Tlf.: +47 91 66 10 49
CFO Britt K. Drivenes  Tlf.: +47 91 66 10 37


Back