News

Successful placement of new unsecured bond issue

04 Oct 2012

PDF version <<<

Austevoll Seafood ASA has successfully completed a NOK 500 million FRN senior unsecured bond issue with maturity date 15 October 2018. The coupon rate is 3 months NIBOR + 4.10% p.a, quarterly interest payments.

 

Settlement date is expected to be 15 October 2012. An application will be made for the bonds to be listed on Oslo Børs as soon as practical possible.

 

The net proceeds from the Bond shall be used for (i) purchase of NOK 100 million of the AUSS05 bond loan and (ii) general corporate purposes.

 

The bond issue was substantially oversubscribed. DNB Markets and Pareto Securities acted as joint managers of the new bond issue.

 

For further information, please contact:

Austevoll Seafood ASA

CEO Arne Møgster, phone: +47 916 61 049

CFO Britt Kathrine Drivenes, phone: +47 916 61 037

 

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

 

VELLYKKET PLASSERING AV NYTT OBLIGASJONSLÅN

PDF versjon <<< Norsk

 

Austevoll Seafood ASA har fullført plasseringen av et nytt senior usikret obligasjonslån på totalt NOK 500 millioner med forfallsdato 15.oktober 2018. Kupongrenten er 3 måneder NIBOR + 4.10 % p.a, kvartalsvis rentebetaling.

 

Oppgjørsdato forventes å være 15. oktober 2012. Det nye obligasjonslånet vil bli søkt notert på Oslo Børs så snart som praktisk mulig.

 

Nettoprovenyet fra det nye obligasjonslånet vil bli brukt til (i) tilbakekjøp av NOK 100 millioner av AUSS05 obligasjonslån og (ii) finansiering av selskapets generelle virksomhet.

 

Obligasjonslånet ble betydelig overtegnet. DNB Markets og Pareto Securities var tilretteleggere for det nye obligasjonslånet.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

 

Austevoll Seafood ASA
CEO Arne Møgster, tlf: +47 916 61 049
CFO Britt Kathrine Drivenes, tlf: +47 916 61 037

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 Back