News

Q3 2023 financial report and presentation

15 Nov 2023

Interim report Q3 2023
- Q3 Financial Report 2023 (English)
- Finansiell rapport 3.kvartal 2023 (Norwegian)

Presentation
- Q3 Presentation 2023 (English)

Q3 2023 results & webcast


Back