News

Purchase of Own Bonds

10 Dec 2012

PDF Version<<<

 

PURCHASE OF OWN BONDS

Austevoll Seafood ASA has bought back bonds totaling NOK 50 million in AUSS05 PRO, ISIN NO0010589732, with maturity date 14 October 2013. After this transaction, the outstanding amount in the market of this bond is NOK 350 million.

 

For further information, please contact:

Austevoll Seafood ASA

CEO Arne Møgster, tlf: +47 916 61 049

CFO Britt Kathrine Drivenes, tlf: +47 916 61 037

 

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

 

 
TILBAKEKJØP AV OBLIGASJONER
Austevoll Seafood ASA har kjøpt tilbake NOK 50 millioner i AUSS05 PRO, ISIN NO0010589732, med forfallsdato 14. oktober 2013. Etter transaksjonen er utestående beløp i markedet i dette lånet NOK 350 millioner.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Austevoll Seafood ASA
CEO Arne Møgster, tlf: +47 916 61 049
CFO Britt Kathrine Drivenes, tlf: +47 916 61 037
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


Back