News

Presentation of preliminary financial results 2012

19 Feb 2013

Austevoll Seafood ASA will announce the preliminary financial results for 2012 on Tuesday 26 February 2013 at 09:00 at Hotel Continental, Teatersalen, 2nd floor, Stortingsgaten 24/26, Oslo.

Please register with Elisabeth Blåsternes at email: eb@auss.no within Monday 25 February 2013 at 12:00.

 

The company will be represented by the CEO and CFO. The presentation will also be available on Norwegian web cast at 09:00 and English web cast from 01:00 pm on www.auss.no

 

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)


PRESENTASJON AV FORELØPIGE FINANSIELLE TALL FOR ÅR 2012

Austevoll Seafood ASA presenterer foreløpige tall for år 2012, tirsdag 26. februar 2013 klokken 09.00 på Hotel Continental, Teatersalen i 3.etg., Stortingsgaten 24/26, Oslo.

Påmelding skjer til Elisabeth Blåsternes på email: eb@auss.no innen mandag den 25. februar klokken 12.00.

 

Fra selskapet møter CEO og CFO. Presentasjonen vil også kunne følges på web cast på www.auss.no og engelsk web cast fra kl. 13.00.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

 

 <<< pdfBack