News

Presentation of Preliminary Financial Results 2009

18 Feb 2010

Download PDF version

Austevoll Seafood ASA will announce the preliminary financial results for 2009 on Thursday 25 February at 09:00 at Hotel Continental, Teatersalen, 2nd floor, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Please register with Elisabeth Blåsternes at email:eb@auss.no within Wednesday 24 February at 12:00.

The company will be represented by the CEO and CFO.

The presentation will also be available on Norwegian web cast at 09:00 and English web cast from 13:00 on www.auss.no

Welcome!

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)


PRESENTASJON AV FORELØPIGE FINANSIELLE TALL FOR ÅR 2009

Austevoll Seafood ASA presenterer foreløpige tall for år 2009 torsdag 25. februar klokken 09.00 på Hotel Continental, Teatersalen i 3.etg., Stortingsgaten 24/26, Oslo. Påmelding skjer til Elisabeth Blåsternes på email: eb@auss.no innen onsdag den 24. februar klokken 12.00.

Fra selskapet møter CEO og CFO.

Presentasjonen vil også kunne følges på web cast på www.auss.no og engelsk webcast fra kl. 13.00.

Vi ønsker velkommen!

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.Back