News

Presentation of 2nd Quarter 2013 Results

15 Aug 2013

PDF Version PDF Versjon

Austevoll Seafood ASA will announce the financial results for the second quarter of 2013 at "Hordaland på Børs" on Thursday 22 August at 11:00 in Kongesalen at Radisson Blu Hotel Royal, Bryggen in Bergen.

The company will be represented by the CEO and CFO.

Please register with Elisabeth Blåsternes at email: eb@auss.no within Wednesday 21 August 2013 at 12:00.

The presentation will also be available on Norwegian web cast at 11:00 a.m. and English web cast from 02:00 p.m. on www.auss.no This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)


PRESENTASJON AV RESULTAT FOR 2. KVARTAL 2013
Austevoll Seafood ASA presenterer resultat for 2. kvartal 2013 i forbindelse med arrangementet "Hordaland på Børs" torsdag 22. august kl 11.00 i Kongesalen på Radisson Blu Hotel Royal, Bryggen i Bergen.

Fra selskapet møter CEO og CFO.

Påmelding skjer til Elisabeth Blåsternes på email: eb@auss.no innen onsdag den 21. august klokken 12.00.

Presentasjonen vil også kunne følges på norsk web cast på www.auss.no fra klokken 11.00 og engelsk web cast fra klokken 14.00. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12Back