News

Presentation of 1st Quarter Results 2010

05 May 2010

>>>pdf version

Austevoll Seafood ASA will announce the financial results for the first quarter 2010 on Wednesday 12 May 2010 at 09:00 at Hotel Continental, Teatersalen, 2nd floor, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Please register with Elisabeth Blåsternes at email: eb@auss.no within Tuesday 11 May at 12:00.

The company will be represented by the CEO and CFO.

The presentation will also be available on Norwegian web cast at 09:00 and English web cast from 01:00 pm on www.auss.no
Welcome!

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

PRESENTASJON AV RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010
Austevoll Seafood ASA presenterer resultat for 1. kvartal 2010, onsdag 12. mai klokken 09.00 på Hotel Continental, Teatersalen i 3.etg., Stortingsgaten 24/26, Oslo. Påmelding skjer til Elisabeth Blåsternes på email: eb@auss.no innen tirsdag den
11. mai klokken 12.00.

Fra selskapet møter CEO og CFO.

Presentasjonen vil også kunne følges på web cast på www.auss.no og engelsk web cast fra kl. 13.00. Vi ønsker velkommen!

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.
 

 Back