News

Ordinary General Meeting held in Austevoll Seafood ASA

24 May 2018

ORDINARY GENERAL MEETING HELD IN AUSTEVOLL SEAFOOD ASA

Press release (PDF)

The Ordinary General Meeting of the shareholders of Austevoll Seafood ASA was held at 10:00 hours on Thursday 24 May 2018. All items were resolved in accordance with the Boards Calling Notice and the Nomination Committee's recommendations.

The General Meeting approved to distribute a dividend of NOK 2.80 per share. The dividend will be paid on 1 June 2018 and shall be paid to the shareholders who are registered shareholders of Austevoll Seafood ASA as of 24 May 2018.

The shares in Austevoll Seafood ASA will be quoted ex-dividend from 25 May 2018.

Please see attached copy of the minutes of the Ordinary General Meeting in Austevoll Seafood ASA 24 May 2018.

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.


ORDINÆR GENERALFORSAMLING AVHOLDT I AUSTEVOLL SEAFOOD ASA

Pressemelding (PDF)

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Austevoll Seafood ASA torsdag 24. mai 2018 klokken 10:00. Samtlige beslutninger ble vedtatt i henhold til styrets forslag og valgkomiteens innstilling.

Generalforsamlingen godkjente at det utbetales et utbytte på NOK 2,80 per aksje. Utbyttet vil bli utbetalt den 1. juni 2018 og tilfaller de aksjeeiere som er registrerte aksjeeiere i Austevoll Seafood ASA per 24. mai 2018.

Aksjene i Austevoll Seafood ASA noteres eksklusiv utbytte fra og med 25. mai 2018.

Vedlagt følger kopi av signert protokoll fra ordinær generalforsamling i Austevoll Seafood ASA 24. mai 2018.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

 

 Back