News

Ordinary General Meeting held in Austevoll Seafood ASA

29 May 2024

Ordinary General Meeting held in Austevoll Seafood ASA
Press release (PDF)
The Ordinary General Meeting of the shareholders of Austevoll Seafood ASA was held at 10:00 hours today, 29 May 2024. All items were resolved in accordance with the Boards Calling Notice and the Nomination Committee's recommendations.

The General Meeting approved to distribute a dividend of NOK 4.50 per share. The dividend will be paid around 12 June 2024 and shall be paid to the shareholders who are registered shareholders of Austevoll Seafood ASA as of 29 May 2024.

The shares in Austevoll Seafood ASA will be quoted ex-dividend from 30 May 2024.

Please see attached translated copy of the minutes of the Ordinary General Meeting in Austevoll Seafood ASA 29 May 2024.

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.


Ordinær generalforsamling avholdt i Austevoll Seafood ASA
Pressemelding (PDF)
Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Austevoll Seafood ASA i dag, 29. mai 2024 klokken 10:00. Samtlige beslutninger ble vedtatt i henhold til styrets forslag og valgkomiteens innstilling.

Generalforsamlingen vedtok at det utbetales et utbytte på NOK 4,50 per aksje.

Utbyttet vil bli utbetalt omkring 12. juni 2024 og tilfaller de aksjeeiere som er registrerte aksjeeiere i Austevoll Seafood ASA per 29. mai 2024.

Aksjene i Austevoll Seafood ASA noteres eksklusiv utbytte fra og med 30. mai 2024.

Vedlagt følger kopi av signert protokoll fra ordinær generalforsamling i Austevoll Seafood ASA 29. mai 2024.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Austevoll Seafood ASA AGM


Back