News

Ordinary General Meeting

22 May 2015

ORDINARY GENERAL MEETING   

Press release (PDF)


The Ordinary General Meeting of the shareholders of Austevoll Seafood ASA was held at 09:30 hours on Friday 22 May 2015. All items were resolved in accordance with the Boards Calling Notice and the Nomination Committee's recommendations.

The General Meeting approved to distribute a dividend of NOK 2.00 per share. The dividend will be paid on 5 June 2015 and shall be paid to the shareholders who are registered shareholders of Austevoll Seafood ASA as of 22 May 2015. The shares in Austevoll Seafood ASA will be quoted ex-dividend from 26 May 2015.

Please see attached copy of the minutes of the Ordinary General Meeting in Austevoll Seafood ASA 22 May 2015.

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.


ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Pressemelding (PDF)


Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Austevoll Seafood ASA fredag 22. mai 2015 klokken 09:30. Samtlige beslutninger ble vedtatt i henhold til Styrets forslag og valgkomiteens innstilling.

Generalforsamlingen godkjente at det utbetales et utbytte på NOK 2,00 pr. aksje.

Utbyttet vil bli utbetalt den 5. juni 2015 og tilfaller de aksjeeiere som er registrerte aksjeeiere i Austevoll Seafood ASA pr. 22. mai 2015. Aksjene i Austevoll Seafood ASA noteres eksklusiv utbytte fra og med 26. mai 2015.

Vedlagt følger kopi av signert protokoll fra ordinær generalforsamling i Austevoll Seafood ASA 22. mai 2015.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.Back