News

Ordinary General Meeting

25 May 2016

ORDINARY GENERAL MEETING

Press release (PDF)

The Ordinary General Meeting of the shareholders of Austevoll Seafood ASA was held at 10:00 hours on Wednesday 25 May 2016. All items were resolved in accordance with the Boards Calling Notice and the Nomination Committee's recommendations.

The General Meeting approved to distribute a dividend of NOK 7.00 per share. The dividend will be paid on 3 June 2016 and shall be paid to the shareholders who are registered shareholders of Austevoll Seafood ASA as of 25 May 2016. The shares in Austevoll Seafood ASA will be quoted ex-dividend
from 26 May 2016.

Please see attached copy of the minutes of the Ordinary General Meeting in Austevoll Seafood ASA 25 May 2016.

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.


ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Pressemelding (PDF)

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Austevoll Seafood ASA onsdag 25. mai 2016 klokken 10:00. Samtlige beslutninger ble vedtatt i henhold til styrets forslag og valgkomiteens innstilling.

Generalforsamlingen godkjente at det utbetales et utbytte på NOK 7,00 per aksje.

Utbyttet vil bli utbetalt den 3. juni 2016 og tilfaller de aksjeeiere som er registrerte aksjeeiere i Austevoll Seafood ASA per 25. mai 2016. Aksjene i Austevoll Seafood ASA noteres eksklusiv utbytte fra og med 26. mai 2016.

Vedlagt følger kopi av signert protokoll fra ordinær generalforsamling i Austevoll Seafood ASA 25. mai 2016.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

 

 Back