News

Notice of Ordinary General Meeting

03 May 2012

Please find attached the Notice of the General Meeting of Austevoll Seafood ASA.

The Ordinary General Meeting will be held on Thursday 24 May 2012 at 09.30 hrs., in the company's offices at Alfabygget, Storebø in Austevoll.

The Annual report 2011 is available on the company's web site www.auss.no.

The information is subject of the disclosure requirements acc. to § 5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act).

Contact person: Helge Singelstad, Chairman tel. +47 91 66 10 01


 

Vedlagt følger Innkalling til generalforsamling i Austevoll Seafood ASA.

Generalforsamlingen avholdes torsdag 24. mai 2012 kl 9.30 i selskapets lokaler på Storebø i Austevoll kommune.

Årsregnskapet for 2011 ble offentliggjort på Austevoll Seafood ASA sin hjemmeside www.auss.no.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandel loven §5-12.

Kontaktperson: Helge Singelstad, styreleder   Tlf. 916 61 001Back