News

Notice of Ordinary General Meeting

02 May 2018

NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING

Press release (PDF)

Please find attached the Notice of Ordinary General Meeting of Austevoll Seafood ASA. The Ordinary General Meeting will be held on Thursday 24 May, 2018 at 10.00 hours, in the company's facilities at Storebø in the municipality of Austevoll.

The Notice will be posted electronically or by mail to all shareholders. Notice of General Shareholders' Meeting and related documents are also available at www.auss.no.

The Annual Report 2017 was published 27 April, 2018, and is available on the company's web site www.auss.no.

The information is subject of the disclosure requirements acc. to § 5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act).


INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Pressemelding (PDF)

Vedlagt følger innkalling til ordinær generalforsamling i Austevoll Seafood ASA.

Generalforsamlingen avholdes torsdag 24. mai 2018 kl.10.00 i selskapets lokaler på Storebø i Austevoll kommune.

Innkallingen blir sendt elektronisk eller per post til alle aksjeeiere med kjent adresse. Innkalling og andre saksdokumenter er også tilgjengelige på www.auss.no.

Årsrapport 2017 ble offentliggjort ved børsmelding 27. april 2018 og er tilgjengelig på Austevoll Seafood ASA sin hjemmeside www.auss.no.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

 

 Back