News

Notice of Ordinary General Meeting

02 May 2017

NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING

Press release (PDF)

Please find attached the Notice of Ordinary General Meeting of Austevoll Seafood ASA. The Ordinary General Meeting will be held on Wednesday 24 May, 2017 at 10.00 hours, in the company's facilities at Storebø in the municipality of Austevoll.

A printed version (hardback) of the notice will also be sent by post to all Shareholders. 

If the General Shareholders' Meeting approves the board's proposal to pay a dividend of NOK 2.50 per share, the shares will be traded ex. dividend from and including Friday 26 May, 2017. The dividends will be paid out to the shareholders on 2 June, 2017.

The Annual Report 2016 was published 28 April, 2017, and is available on the company's web site www.auss.no.

The information is subject of the disclosure requirements acc. to § 5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act).
 

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Pressemelding (PDF)

Vedlagt følger innkalling til ordinær generalforsamling i Austevoll Seafood ASA. Generalforsamlingen avholdes onsdag 24. mai 2017 kl.10.00 i  selskapets lokaler på Storebø i Austevoll kommune.

Trykt utgave av innkalling vil også bli sendt per post.

Forutsatt at generalforsamlingen i Austevoll Seafood ASA vedtar styrets forslag om å utbetale utbytte på NOK 2,50 per aksje, vil aksjene bli notert ex. utbytte fra og med fredag 26. mai 2017. Utbetalingsdato vil være 2. juni 2017.

Årsrapport 2016 ble offentliggjort ved børsmelding 28. april 2017 og er tilgjengelig på Austevoll Seafood ASA sin hjemmeside www.auss.no.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

 Back