News

Notice of ordinary general meeting

02 May 2016

NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING

Please find attached the Notice of Ordinary General Meeting of Austevoll Seafood ASA. The Ordinary General Meeting will be held on Wednesday 25 May, 2016 at 10.00 hours, in the company's facilities at Storebø in the municipality of Austevoll.
Notice of Ordinary General Meeting (PDF)

A printed version (hardback) of the notice will also be sent by post to all Shareholders. 

If the General Shareholders' Meeting approves the board's proposal to pay a dividend of NOK 7.00 per share, the shares will be traded ex. dividend from and including Thursday 26 May, 2016. The dividends will be paid out to the shareholders on 3 June, 2016.

The Annual Report 2015 was published 29 April, 2016, and is available on the company's web site www.auss.no.

The information is subject of the disclosure requirements acc. to § 5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act).


INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Vedlagt følger innkalling til ordinær generalforsamling i Austevoll Seafood ASA. Generalforsamlingen avholdes onsdag 25. mai 2016 kl.10.00 i selskapets lokaler på Storebø i Austevoll kommune.
Innkalling til ordinær generalforsamling (PDF)

Trykt utgave av innkalling vil også bli sendt per post.

Forutsatt at generalforsamlingen i Austevoll Seafood ASA vedtar styrets forslag om å utbetale utbytte på NOK 7,00 per aksje, vil aksjene bli notert ex. utbytte fra og med torsdag 26. mai 2016. Utbetalingsdato vil være 3. juni 2016.

Årsrapport 2015 ble offentliggjort ved børsmelding 29. april 2016 og er tilgjengelig på Austevoll Seafood ASA sin hjemmeside www.auss.no.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

 Back