News

Notice of Ordinary General Meeting

30 Apr 2015

NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING

PDF


Please find attached the Notice of Ordinary General Meeting of Austevoll Seafood ASA. The Ordinary General Meeting will be held on Friday 22 May, 2015 at 09.30 hours, in the company's facilities at Storebø in the municipality of Austevoll.
 
A printed version (hardback) of the notice will also be sent by post to all Shareholders.  
 
If the General Shareholders' Meeting approves the board's proposal to pay a dividend of NOK 2.00 per share, the shares will be traded ex. dividend from and including Tuesday 26 May, 2015. The dividends will be paid out to the shareholders on 5 June, 2015.
 
The Annual Report 2014 was published 30 April, 2015, and is available on the company's web site www.auss.no.
 
The information is subject of the disclosure requirements acc. to § 5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act).
 

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PDF


Vedlagt følger innkalling til ordinær generalforsamling i Austevoll Seafood ASA. Generalforsamlingen avholdes fredag 22. mai 2015 kl.09.30 i selskapets lokaler på Storebø i Austevoll kommune.
 
Trykt utgave av innkalling vil også bli sendt pr. post.
 
Forutsatt at generalforsamlingen i Austevoll Seafood ASA vedtar styrets forslag om å utbetale utbytte på NOK 2,00 per aksje, vil aksjene bli notert ex. utbytte fra og med tirsdag 26. mai 2015. Utbetalingsdato vil være 5. juni 2015.
 
Årsrapport 2014 ble offentliggjort ved børsmelding 30. april 2015 og er tilgjengelig på Austevoll Seafood ASA sin hjemmeside www.auss.no.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

 

 Back