News

Notice of Ordinary General Meeting

30 Apr 2013

 

  

Please find attached the Notice of Ordinary General Meeting of Austevoll Seafood ASA.

The Ordinary General Meeting will be held on Friday 24 May 2013 at 09.30 hours, in the company's offices at Alfabygget, Storebø in Austevoll.

The Annual report 2012 was published 30 April and is available on the company's web site www.auss.no.

The information is subject of the disclosure requirements acc. to § 5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act).

Contact person: Helge Singelstad, Chairman tel. +47 91 66 10 01 

Vedlagt følger innkalling til ordinær generalforsamling i Austevoll Seafood ASA.

Generalforsamlingen avholdes fredag 24. mai 2013 kl 09.30 i selskapets lokaler på Storebø i Austevoll kommune.

Årsregnskapet for 2012 ble offentliggjort ved børsmelding 30. april 2013 og er tilgjengelig på Austevoll Seafood ASA sin hjemmeside www.auss.no.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandel loven §5-12.

Kontaktperson: Helge Singelstad, styreleder   Tlf. 916 61 001Back