News

Merger between Austevoll Fisk AS and Norway Pelagic AS registered in register of business enterprises

01 Jul 2011

PDF (English)

Reference is made to the notice dated 30th of June 2011 regarding completion of the merger between Austevoll Fisk AS and Norway Pelagic AS. The merger Austevoll Fisk AS and Norway Pelagic AS has been completed today 1st of July 2011, upon registration in the Register of Business Enterprises ("Foretaksregisteret").

Austevoll Seafood ASA has upon completion of the merger received 2,768,954 new shares in Norway Pelagic ASA. Austevoll Seafood ASA has upon the completion of the merger increased its shareholding to 7,978,994 shares in the company, representing an increase from 33.27 % to 43.3% of the total shares and votes in Norway Pelagic ASA.

This information is obligatory pursuant to the Norwegian Securities Trading Act Section 5-12.


For further information, please contact:
Helge Singelstad, Chairman tel. +47 91 66 10 01
Arne Møgster, CEO tel. +47 91 66 10 49


Fusjon mellom Austevoll Fisk AS og Norway Pelagic AS registrert i foretaksregisteret
PDF (Norsk)

Det vises til melding av 30. juni 2011 vedrørende gjennomføring av fusjon mellom Austevoll Fisk AS og Norway Pelagic AS. Fusjonen mellom Austevoll Fisk AS og Norway Pelagic AS ble gjennomført i dag, 1. juli 2011, ved registrering i Foretaksregisteret.

Austevoll Seafood ASA har ved gjennomføring av fusjonen mottatt 2 768 954 nye aksjer i Norway Pelagic ASA. Austevoll Seafood ASA har således ved gjennomføring av fusjonen økt sin aksjebeholdning i Norway Pelagic ASA til 7 978 994 aksjer, tilsvarende en økning fra 33,27 % til 43,3 % av aksjene og stemmene i Norway Pelagic ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Helge Singelstad, styrets leder tlf. +47 91 66 10 01
Arne Møgster, CEO tlf. +47 91 66 10 49
 Back