News

Mandatory notification of trade

08 Feb 2013
MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE
08.02.2013 14:59:30
 
Austevoll Seafood ASA ("AUSS") has today purchased additional 222,643 shares in Norway Pelagic ASA ("NPEL") at a price of NOK 15.50 per share. AUSS hereafter owns a total of 13,471,254 shares in NPEL representing 73,10% of the outstanding shares in NPEL.
 
AUSS is due to ownership represented on the Company's Board of Directors, and thus considered a primary insider of the Company pursuant to the Norwegian Securities Trading Act section 4-2 (1).  
 
Contact persons:  
Chairman Helge Singelstad tel. : +47 91 66 10 01 
CEO Arne Møgster tel. : +47 91 66 10 49
 
 
MELDEPLIKTIG HANDEL
08.02.2013 14:59:30
 
Austevoll Seafood ASA (AUSS) har i dag kjøpt ytterligere 222.643 aksjer i Norway Pelagic ASA (NPEL) til kurs NOK 15,50 pr. aksje. AUSS eier etter dette totalt 13.471.254 aksjer i NPEL, tilsvarende 73,10 % av aksjekapitalen i NPEL.
 
AUSS er på grunn av sitt eierskap representert i styret i Selskapet, og dermed å anse som primærinnsider i Selskapet etter bestemmelsene i verdipapirhandelloven § 4-2 (1). 
 
Kontaktpersoner:  
Styrets leder Helge Singelstad tlf.:  916 61 001 
CEO Arne Møgster tlf.:  916 61 049

 Back