News

Mandatory notification of trade

06 Feb 2013

Press release pdf <<<

 

MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE

 

We refer to stock exchange notice earlier today. Austevoll Seafood ASA ("AUSS") has today purchased additional 1,000,000 shares in Norway Pelagic ASA ("NPEL") at a price of NOK 15.50 per share. AUSS hereafter owns a total of 10,698,994 shares in NPEL representing 58.05 % of the outstanding shares in NPEL.

AUSS is due to ownership represented on the Company's Board of Directors, and thus considered a primary insider of the Company pursuant to the Norwegian Securities Trading Act section 4-2 (1). Securities Trading Act section 4-2 (1).


Contact persons:
Chairman Helge Singelstad tel. : +47 91 66 10 01
CEO Arne Møgster tel. : +47 91 66 10 49

 

 

Pressemelding pdf <<<

 

MELDEPLIKTIG HANDEL

 

Det vises til børsmelding tidligere i dag. Austevoll Seafood ASA (AUSS) har i dag kjøpt ytterligere 1.000.000 aksjer i Norway Pelagic ASA (NPEL) til kurs NOK 15,50 pr. aksje. AUSS eier etter dette totalt 10.698.994 aksjer i NPEL, tilsvarende 58,05 % av aksjekapitalen i NPEL.


AUSS er på grunn av sitt eierskap representert i styret i Selskapet, og dermed å anse som primærinnsider i Selskapet etter bestemmelsene i verdipapirhandelloven § 4-2 (1).


Kontaktpersoner:
Styrets leder Helge Singelstad tlf.: 916 61 001
CEO Arne Møgster tlf.: 916 61 049

 

 Back