News

Mandatory notification of trade

07 Feb 2013

MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE

 
Austevoll Seafood ASA ("AUSS") has today purchased additional 1,614,259 shares in Norway Pelagic ASA ("NPEL") at a price of NOK 15.50 per share. AUSS hereafter owns a total of 12,313,253 shares in NPEL representing 66,81% of the outstanding shares in NPEL. 
 
AUSS is due to ownership represented on the Company's Board of Directors, and thus considered a primary insider of the Company pursuant to the Norwegian Securities Trading Act section 4-2 (1).  
 
Contact persons:  
Chairman Helge Singelstad tel. : +47 91 66 10 01 
CEO Arne Møgster tel. : +47 91 66 10 49
 
 
MELDEPLIKTIG HANDEL 
 
Austevoll Seafood ASA (AUSS) har i dag kjøpt ytterligere 1.614.259 aksjer i Norway Pelagic ASA (NPEL) til kurs NOK 15,50 pr. aksje. AUSS eier etter dette totalt 12.313.253 aksjer i NPEL, tilsvarende 66,81 % av aksjekapitalen i NPEL. 
 
AUSS er på grunn av sitt eierskap representert i styret i Selskapet, og dermed å anse som primærinnsider i Selskapet etter bestemmelsene i verdipapirhandelloven § 4-2 (1). 
 
Kontaktpersoner:  
Styrets leder Helge Singelstad tlf.:  916 61 001 
CEO Arne Møgster tlf.:  916 61 049


Back