News

Key information relating to the cash dividend to be paid by Austevoll Seafood ASA

21 Apr 2016

KEY INFORMATION RELATING TO THE CASH DIVIDEND TO BE PAID BY AUSTEVOLL SEAFOOD ASA

Press release (PDF)

At its meeting on 21 April 2016, the Board of Directors of Austevoll Seafood ASA approved the final report and accounts for 2015. Final accounts are in line with the preliminary figures which were published on 23 February 2016, ref. separate press release.
 
Dividend amount:  Kr 7.00 per share
Declared currency:  NOK
Last day including right:  25 May 2016
Ex-date:  26 May 2016
Record date:  27 May 2016
Payment date:  3 June 2016
Date of approval:  25 May 2016
 
This information is published in accordance with the requirements of the Continuing Obligations.
This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

 

NØKKELINFORMASJON VED KONTANTUTBYTTE FOR AUSTEVOLL SEAFOOD ASA

Press melding (PDF)

Styret i Austevoll Seafood ASA har i styremøte den 21. april 2016 godkjent endelig årsregnskap for år 2015. Endelig regnskap er i tråd med foreløpig rapport presentert den 23.02.2016, jf. egen børsmelding.
 
Utbyttebeløp:  Kr 7,00 per aksje
Annonsert valuta:  NOK
Siste dag inklusive:  25. mai 2016
Ex-dato:  26. mai 2016
Record date (eierregisterdato):  27. mai 2016
Betalingsdato:  3. juni 2016
Vedtaksdato:  25. mai 2016
 
Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

 Back