News

Key information relating to the cash dividend to be paid by Austevoll Seafood ASA

21 Apr 2017

KEY INFORMATION RELATING TO THE CASH DIVIDEND TO BE PAID BY AUSTEVOLL SEAFOOD ASA

Press release (PDF)

Dividend amount:   Kr 2.50 per share
Declared currency: NOK
Last day including right: 24 May 2017
Ex-date:   26 May 2017
Record date: 29 May 2017
Payment date:  2 June 2017
Date of approval:     24 May 2017

This information is published in accordance with the requirements of the Continuing Obligations.
 
This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.


NØKKELINFORMASJON VED KONTANTUTBYTTE FOR AUSTEVOLL SEAFOOD ASA

Pressemelding (PDF)

Utbyttebeløp: Kr 2,50 per aksje
Annonsert valuta:   NOK
Siste dag inklusive: 24. mai 2017
Ex-dato: 26. mai 2017
Record date (eierregisterdato): 29. mai 2017
Betalingsdato: 2. juni 2017
Vedtaksdato: 24. mai 2017

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

 Back