News

Invitation to presentation of Q2 2017 results

17 Aug 2017

Press release (PDF) / Pressemelding (PDF)

INVITATION TO PRESENTATION OF Q2 2017 RESULTS

Austevoll Seafood ASA will announce the financial results for the second quarter of 2017 at "Hordaland på Børs" on Thursday 24 August 2017 at 11:00 at Scandic Flesland Airport, Lønningsvegen 9, 5258 Blomsterdalen.

The company will be represented by the CEO Arne Møgster and CFO Britt Kathrine Drivenes.

Please register with Elisabeth Blåsternes at email: eb@auss.no within Wednesday 23 August 2017 at 12:00.

The presentation will also be available on Norwegian web cast at 11:00 a.m. and English web cast from 03:00 p.m. on www.auss.no

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act).


INVITASJON TIL PRESENTASJON AV RESULTAT FOR 2. KVARTAL 2017

Austevoll Seafood ASA presenterer resultat for 2. kvartal 2017 i forbindelse med arrangementet "Hordaland på Børs" torsdag 24. august 2017 klokken 11:00 på Scandic Flesland Airport, Lønningsvegen 9, 5258 Blomsterdalen.

Fra selskapet møter adm. direktør Arne Møgster og finansdirektør Britt Kathrine Drivenes.

Påmelding skjer til Elisabeth Blåsternes på email: eb@auss.no innen onsdag den 23. august 2017 klokken 12:00.

Presentasjonen vil også kunne følges på norsk web cast på www.auss.no fra klokken 11:00 og engelsk web cast fra klokken 15:00.

Vi ønsker velkommen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

 Back