News

Invitation to presentation of Q2 2016 results

11 Aug 2016

Press release

INVITATION TO PRESENTATION OF Q2 2016 RESULTS
Austevoll Seafood ASA will announce the financial results for the second quarter of 2016 at "Hordaland på Børs" on Thursday 18 August 2016 at 11:00 in Kongesalen at Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen in Bergen.

The company will be represented by the CEO Arne Møgster and CFO Britt Kathrine Drivenes.

Please register with Elisabeth Blåsternes at email: eb@auss.no within Wednesday 17 August 2016 at 12:00.

The presentation will also be available on Norwegian web cast at 11:00 a.m. and English web cast from 01:00 p.m. on www.auss.no

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act).
 

INVITASJON TIL PRESENTASJON AV RESULTAT FOR 2. KVARTAL 2016
Austevoll Seafood ASA presenterer resultat for 2. kvartal 2016 i forbindelse med arrangementet "Hordaland på Børs" torsdag 18. august 2016 klokken 11:00 i Kongesalen på Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen i Bergen.

Fra selskapet møter adm. direktør Arne Møgster og finansdirektør Britt Kathrine Drivenes.

Påmelding skjer til Elisabeth Blåsternes på email: eb@auss.no innen onsdag den 17. august 2016 klokken 12:00.

Presentasjonen vil også kunne følges på norsk web cast på www.auss.no fra klokken 11:00 og engelsk web cast fra klokken 13:00.

Vi ønsker velkommen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.
 

 Back