News

Invitation to presentation of preliminary financial results 2015

16 Feb 2016

Press release (PDF)

INVITATION TO PRESENTATION OF PRELIMINARY FINANCIAL RESULTS 2015

Austevoll Seafood ASA will announce the preliminary financial results for 2015 on Tuesday 23 February 2016 at 09:00 at Hotel Continental, Teatersalen I, 2nd floor, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Please register with Elisabeth Blåsternes at email: eb@auss.no within Monday 22 February 2016 at 12:00 pm.

The company will be represented by the CEO and CFO.

The presentation will also be available on Norwegian web cast at 09:00 am and English web cast from 12:00 pm on www.auss.no

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act).


INVITASJON TIL PRESENTASJON AV FORELØPIGE FINANSIELLE TALL FOR 2015
 
Austevoll Seafood ASA presenterer foreløpige tall for år 2015, tirsdag 23. februar 2016 klokken 09.00 på Hotel Continental, Teatersalen I i 3.etg., Stortingsgaten 24/26, Oslo. Påmelding skjer til Elisabeth Blåsternes på email: eb@auss.no innen mandag den 22. februar klokken 12.00.
 
Selskapet vil være representert ved konsernsjef Arne Møgster og finansdirektør Britt Kathrine Drivenes.
 
Presentasjonen vil også kunne følges på web cast på www.auss.no kl. 09.00 og engelsk web cast fra kl. 12.00.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

 Back