News

Invitation to Presentation of Preliminary Financial Results 2014

17 Feb 2015

Press release: PDF

INVITATION TO PRESENTATION OF PRELIMINARY FINANCIAL RESULTS 2014

Austevoll Seafood ASA will announce the preliminary financial results for 2014 on Tuesday 24 February 2015 at 09:00 at Hotel Continental, Teatersalen I, 2nd floor, Stortingsgaten 24/26, Oslo.
Please register with Elisabeth Blåsternes at email: eb@auss.no within Monday 23 February 2015 at 12:00 pm.
The company will be represented by the CEO and CFO.

The presentation will also be available on Norwegian web cast at 09:00 am and English web cast from 12:00 pm on www.auss.no

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act).
 

INVITASJON TIL PRESENTASJON AV FORELØPIGE FINANSIELLE TALL FOR 2014
Austevoll Seafood ASA presenterer foreløpige tall for år 2014, tirsdag 24. februar 2015 klokken 09.00 på Hotel Continental, Teatersalen I i 3.etg., Stortingsgaten 24/26, Oslo. Påmelding skjer til Elisabeth Blåsternes på email: eb@auss.no innen mandag den 23. februar klokken 12.00.
Selskapet vil være representert ved konsernsjef Arne Møgster og finansdirektør Britt Kathrine Drivenes.

Presentasjonen vil også kunne følges på web cast på www.auss.no kl. 09.00 og engelsk web cast fra kl. 12.00.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.Back