News

Invitation to presentation of 3rd quarter 2017 results

02 Nov 2017

Press release (PDF) / Pressemelding (PDF)
 

INVITATION TO PRESENTATION OF 3RD QUARTER 2017 RESULTS

Austevoll Seafood ASA will announce the financial results for the third quarter of 2017 on Thursday 9 November at 9:00 a.m. at Hotel Continental, Teatersalen 1, 2nd floor, Stortingsgaten 24/26, Oslo.

Please register with Elisabeth Blåsternes at email: eb@auss.no within Wednesday 8 November 2017 at 12:00 p.m.

The presentation will be held by the CEO Arne Møgster and CFO Britt Kathrine Drivenes.

The presentation will also be available on Norwegian web cast at 9:00 a.m. and English web cast from 12:00 p.m. on http://www.auss.no/

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act).


INVITASJON TIL PRESENTASJON AV RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2017
Austevoll Seafood ASA ønsker velkommen til presentasjon av resultat for 3. kvartal 2017, torsdag 9. november 2017 klokken 09:00 på Hotel Continental, Teatersalen 1 i Konferanseavdelingen, Stortingsgaten 24/26, Oslo.

Presentasjonen vil bli holdt av adm. direktør Arne Møgster og finansdirektør Britt Kathrine Drivenes.

Påmelding skjer til Elisabeth Blåsternes på email: eb@auss.no innen onsdag den 8. november 2017 klokken 12:00.

Presentasjonen vil også kunne følges på norsk web cast på http://www.auss.no/ fra klokken 09:00 og engelsk web cast fra klokken 12:00.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

 Back