News

Invitation to presentation of 3rd quarter 2016 results

03 Nov 2016

Press release / Pressemelding (PDF)
 

INVITATION TO PRESENTATION OF 3RD QUARTER 2016 RESULTS
Austevoll Seafood ASA will announce the financial results for the third quarter of 2016 on Thursday 10 November at 9:00 a.m. at Hotel Continental, Teatersalen, 2nd floor, Stortingsgaten 24/26, Oslo.
Please register with Elisabeth Blåsternes at email: eb@auss.no within Wednesday 9 November 2016 at 12:00 p.m.

The presentation will be held by the CEO Arne Møgster and CFO Britt Kathrine Drivenes.

The presentation will also be available on Norwegian web cast at 9:00 a.m. and English web cast from 12:00 p.m. on http://www.auss.no/

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act).

INVITASJON TIL PRESENTASJON AV RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2016
Austevoll Seafood ASA ønsker velkommen til presentasjon av resultat for 3. kvartal 2016, torsdag 10. november 2016 klokken 09:00 på Hotel Continental, Teatersalen i Konferanseavdelingen, Stortingsgaten 24/26, Oslo.

Presentasjonen vil bli holdt av adm. direktør Arne Møgster og finansdirektør Britt Kathrine Drivenes. Påmelding skjer til Elisabeth Blåsternes på email: eb@auss.no innen onsdag den 9. november 2016 klokken 12:00.

Presentasjonen vil også kunne følges på norsk web cast på http://www.auss.no/ fra klokken 09:00 og engelsk web cast fra klokken 12:00.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.Back