News

Invitation to Presentation of 2nd Quarter 2015 Results

06 Aug 2015

Press release (PDF)


INVITATION TO PRESENTATION OF 2nd QUARTER 2015 RESULTS

Austevoll Seafood ASA will announce the financial results for the second quarter of 2015 at "Hordaland på Børs" on Thursday 13 August at 11:00 in Kongesalen at Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen in Bergen.

The company will be represented by the CEO and CFO.

Please register with Elisabeth Blåsternes at email: eb@auss.no within Wednesday 12 August 2015 at 12:00.

The presentation will also be available on Norwegian web cast at 11:00 a.m. and English web cast from 01:00 p.m. on www.auss.no This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act).

INVITASJON TIL PRESENTASJON AV RESULTAT FOR 2. KVARTAL 2015

Austevoll Seafood ASA presenterer resultat for 2. kvartal 2015 i forbindelse med arrangementet "Hordaland på Børs" torsdag 13. august klokken 11.00 i Kongesalen på Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen i Bergen.

Fra selskapet møter CEO og CFO.

Påmelding skjer til Elisabeth Blåsternes på email: eb@auss.no innen onsdag den 12. august klokken 12.00.

Presentasjonen vil også kunne følges på norsk web cast på www.auss.no fra klokken 11.00 og engelsk web cast fra klokken 13.00.

Vi ønsker velkommen. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.
 Back