News

Financial Calendar 2014

14 Nov 2013

PDF Version (English)

PDF Version (Norwegian)

 

Financial Calendar 2014

Planned dates for reporting of periodic results for Austevoll Seafood ASA in 2014 and Annual General Meeting are as follows: 
25.02.2014 Preliminary annual results 2013 
14.05.2014 Report Q1 2014 
21.08.2014 Report Q2 2014 
12.11.2014 Report Q3 2014 
24.02.2015 Preliminary annual results 2014 
23.05.2014 Annual General Meeting 
 
Please note that the dates might be subject to changes. This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)
 
Contact person:

CFO Britt Kathrine Drivenes: +47 91661037 


FINANSIELL KALENDER 2014

 
Austevoll Seafood ASA planlegger følgende datoer for offentliggjøring av resultater i 2014, samt dato for ordinær generalforsamling: 
25.02.2014 Foreløpig resultat for år 2013 
14.05.2014 Presentasjon av resultat Q1 2014 
21.08.2014 Presentasjon av resultat Q2 2014 
12.11.2014 Presentasjon av resultat Q3 2014 
24.02.2015 Presentasjon av foreløpig resultat for år 2014 
23.05.2014 Ordinær generalforsamling 
 
Selskapet forbeholder seg retten til å komme med endringer underveis. 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
 
Kontaktperson:
CFO Britt Kathrine Drivenes: 916 61 037


Back