News

Financial Calendar 2013

15 Nov 2012

PDF Version (engnlish)

PDF Version (norwegian)

 

Financial Calendar 2013

 

Planned dates for reporting of periodic results for Austevoll Seafood ASA in 2013 and Annual General Meeting are as follows:

 

26.02.2013 Preliminary annual results 2012

15.05.2013 Report Q1 2013

22.08.2013 Report Q2 2013

13.11.2013 Report Q3 2013

25.02.2014 Preliminary annual results 2013

24.05.2013 Annual General Meeting

 

Please note that the dates might be subject to changes.

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

 

Contact person:

CFO Britt Kathrine Drivenes: +47 91661037

 

 
FINANSIELL KALENDER 2013
 
Austevoll Seafood ASA planlegger følgende datoer for offentliggjøring av resultater i 2013, samt dato for ordinær generalforsamling:
 
26.02.2013 Foreløpig resultat for år 2012
15.05.2013 Presentasjon av resultat Q1 2013
22.08.2013 Presentasjon av resultat Q2 2013
13.11.2013 Presentasjon av resultat Q3 2013
25.02.2014 Presentasjon av foreløpig resultat for år 2013
24.05.2013 Ordinær generalforsamling
 
Selskapet forbeholder seg retten til å komme med endringer underveis.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
 
Kontaktperson:
CFO Britt Kathrine Drivenes: 916 61 037

 

 Back