News

Financial Calendar 2012

19 Dec 2011

PDF (English)

Planned dates for reporting of periodic results for Austevoll Seafood ASA in 2012 and Annual General Meeting are as follows:

23.02.2012 Preliminary annual results 2011
15.05.2012 Report Q1 2012
23.08.2012 Report Q2 2012
13.11.2012 Report Q3 2012
26.02.2013 Preliminary annual results 2012

24.05.2012 Annual General Meeting

Please note that the dates might be subject to changes.
This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

Contact person:
CFO Britt Kathrine Drivenes: +47 91661037

Finansiell Kalender 2012
PDF (Norsk)

Austevoll Seafood ASA planlegger følgende datoer for offentliggjøring av resultater i 2012, samt dato for ordinær generalforsamling:

23.02.2012 Foreløpig resultat for år 2011
15.05.2012 Presentasjon av resultat Q1 2012
23.08.2012 Presentasjon av resultat Q2 2012
13.11.2012 Presentasjon av resultat Q3 2012
26.02.2013 Presentasjon av foreløpig resultat for år 2012

24.05.2012 Ordinær generalforsamling

Selskapet forbeholder seg retten til å komme med endringer underveis.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontaktperson:
CFO Britt Kathrine Drivenes: 916 61 037
 Back