News

Financial calendar

11 Nov 2015

FINANCIAL CALENDAR

Financial calendar for Austevoll Seafood ASA
 
FINANCIAL YEAR 2015
Quarterly Report - Q3 - 11.11.2015
Quarterly Report - Q4 - 23.02.2016
 
FINANCIAL YEAR 2016
Quarterly Report - Q1 - 12.05.2016
Quarterly Report - Q2 - 18.08.2016
Quarterly Report - Q3 - 10.11.2016
Quarterly Report - Q4 - 21.02.2017
Annual General Meeting - 25.05.2016
Please note that the dates might be subject to changes.
 
This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)
 
Contact person:
CFO Britt Kathrine Drivenes: +47 91661037
 
This information is published pursuant to the requirements set out in section 4.5 of the Continuing obligations of stock exchange listed companies.
 

FINANSIELL KALENDER

Finansiell kalender for Austevoll Seafood ASA
 
REGNSKAPSÅR 2015
Kvartalsrapport - Q3 - 11.11.2015
Kvartalsrapport - Q4 - 23.02.2016
 
REGNSKAPSÅR 2016
Kvartalsrapport - Q1 - 12.05.2016
Kvartalsrapport - Q2 - 18.08.2016
Kvartalsrapport - Q3 - 10.11.2016
Kvartalsrapport - Q4 - 21.02.2017
Ordinær generalforsamling - 25.05.2016
 
Selskapet forbeholder seg retten til å komme med endringer underveis.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
 
Kontaktperson:
CFO Britt Kathrine Drivenes: 916 61 037
 
Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper pkt. 4.5.

 Back