News

Financial Calendar

12 Nov 2014

PDF

Financial calendar for Austevoll Seafood ASA

FINANCIAL YEAR 2014
Quarterly report - Q3 - 12.11.2014
Quarterly report - Q4 - 24.02.2015

FINANCIAL YEAR 2015
Quarterly report - Q1 - 13.05.2015
Quarterly report - Q2 - 13.08.2015
Quarterly report - Q3 - 11.11.2015
Quarterly report - Q4 - 23.02.2016

Annual general meeting - 22.05.2015

Please note that the dates might be subject to changes.

Contact person:
CFO Britt Kathrine Drivenes: +47 91661037PDF

Finansiell kalender for Austevoll Seafood ASA

REGNSKAPSÅR 2014
Kvartalsrapport - Q3 - 12.11.2014
Kvartalsrapport - Q4 - 24.02.2015

REGNSKAPSÅR 2015
Kvartalsrapport - Q1 - 13.05.2015
Kvartalsrapport - Q2 - 13.08.2015
Kvartalsrapport - Q3 - 11.11.2015
Kvartalsrapport - Q4 - 23.02.2016

Ordinær generalforsamling - 22.05.2015

Selskapet forbeholder seg retten til å komme med
endringer underveis.

Kontaktperson:
CFO Britt Kathrine Drivenes: 916 61 037
 Back