News

Ex Dividend Nok 2.00 Today

26 May 2015

EX DIVIDEND NOK 2.00 TODAY

The shares in Austevoll Seafood ASA will be quoted ex-dividend NOK 2.00 as from today 26 May 2015.

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.EKS. UTBYTTE NOK 2,00 I DAG

Aksjene i Austevoll Seafood ASA noteres eks. utbytte på NOK 2,00 fra og med i dag den 26. mai 2015.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.
 Back