News

Ex Dividend NOK 1.60 Today

26 May 2014

PDF

EX DIVIDEND NOK 1.60 TODAY

The shares in Austevoll Seafood ASA will be quoted ex-dividend NOK 1.60 as from today 26 May 2014.

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.


EKS. UTBYTTE NOK 1,60 I DAG

Aksjene i Austevoll Seafood ASA noteres eks. utbytte på NOK 1,60 fra og med i dag den 26. mai 2014.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.Back