News

Ex. Dividend Date

02 May 2014

PDF


EX. DIVIDEND DATE 
If the General Shareholders' Meeting in Austevoll Seafood ASA Friday 23 May 2014 at 09.30 am approves the board's proposal to pay a dividend of NOK 1.60 per share, the shares will be traded ex dividend from and including Monday 26 May 2014. The information is subject of the disclosure requirements acc. to § 5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act).

For further information please contact:
Britt Kathrine Drivenes, CFO, phone: +47 91 66 10 37
 
UTBYTTEINFORMASJON 
Forutsatt at generalforsamlingen i Austevoll Seafood ASA fredag den 23. mai 2014 kl. 09.30, vedtar styrets forslag om å utbetale utbytte på NOK 1,60 per aksje, vil aksjene bli notert ex. utbytte fra og med mandag 26. mai 2014. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Britt Kathrine Drivenes, CFO, mobiltelefon: 916 61 037


Back