News

Contemplating new unsecured bond issue

03 Oct 2012

PDF Version <<<

 

Austevoll Seafood ASA is contemplating to issue a new senior unsecured bond loan in the Norwegian credit market with maturity October 2018.

 

The net proceeds from the Bond shall be used for general corporate purposes.

 

DNB Markets and Pareto Securities are arrangers of the new contemplated bond issue.

 

For further information, please contact:

Austevoll Seafood ASA

CEO Arne Møgster, phone: +47 91 66 10 49

CFO Britt Kathrine Drivenes, phone: +47 91 66 10 37

 

DNB Markets

Rune Liholt, phone: +47 22 01 77 96

 

Pareto Securities

Inge Edvardsen, phone: +47 22 87 87 71

 

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

_____________________________________________________

 

AUSTEVOLL SEAFOOD ASA VURDERER UTSTEDELSE AV NYTT USIKRET OBLIGASJONSLÅN

PDF Versjon <<<

 

Austevoll Seafood ASA vurderer utstedelse av et senior usikret obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet med forfallsdato oktober 2018.

 

Nettoprovenyet fra det foreslåtte obligasjonslånet vil bli brukt til finansiering av selskapets generelle virksomhet.

 

DNB Markets og Pareto Securities er tilretteleggere for det foreslåtte obligasjonslånet.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Austevoll Seafood ASA

CEO Arne Møgster, tlf: +47 91 66 10 49

CFO Britt Kathrine Drivenes, tlf: +47 91 66 10 37

 

DNB Markets

Rune Liholt, tlf: +47 22 01 77 96

 

Pareto Securities

Inge Edvardsen, tlf: +47 22 87 87 71

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

 Back