News

Completion of transaction – EPAX Holding AS

17 Nov 2010

PDF version


We refer to stock exchange notice dated 3 September 2010 where we advised that Austevoll Seafood ASA had entered into an agreement for sale of the entire shareholding of Epax Holding AS for NOK 561 mill.

The transaction has been completed today, 17 November 2010.

Contact persons:
Helge Singelstad, Chairman of the Board tel: +47 91 66 10 01
Arne Møgster, CEO tel: +47 91 66 10 49

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl
(Norwegian Securities Trading Act)


GJENNOMFØRING AV TRANSAKSJON – EPAX HOLDING AS

Det vises til børsmelding av 3. september 2010 hvor det ble opplyst at Austevoll Seafood ASA hadde inngått avtale om salg av samtlige av sine aksjer i Epax Holding AS for NOK 561 millioner.

Transaksjonen er gjennomført i dag den 17. november 2010.
Kontaktpersoner:

Helge Singelstad, Styrets leder tlf. 916 61 001
Arne Møgster, CEO tlf. 916 61 049

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
 Back