News

Completion of merger between Austevoll Fisk AS and Norway Pelagic AS

30 Jun 2011

PDF  (English)

Reference is made to earlier notices, the last dated on 15th April 2011, in respect of the merger between Austevoll Fisk AS and Norway Pelagic AS pursuant to the merger plan dated 22nd March 2011.

The creditor notice period for the merger expired on 19th June 2011, and the parties have today announced that the merger between the companies will be completed upon registration in the Register of Business Enterprises ("Foretaksregisteret").

Austevoll Seafood ASA will upon completion of the merger receive 2,768,954 new shares in Norway Pelagic ASA, and will after the completion increase its shareholding in Norway Pelagic ASA to 7,978,994 shares. The ownership of Austevoll Seafood ASA in Norway Pelagic ASA will be increased from 33.27 % to 43.3% of the total shares and votes in the company.

The merger will come into force upon registration in the register of Business Enterprises ("Foretaksregisteret"), which is scheduled to take place on or around 1 July 2011.

This information is obligatory pursuant to the Norwegian Securities Trading Act Section 4-2.

For further information, please contact:
Helge Singelstad, Chairman tel. +47 91 66 10 01
Arne Møgster, CEO tel. +47 91 66 10 49


Gjennomføring av fusjon mellom Austevoll Fisk AS og Norway Pelagic AS
PDF (Norsk)

Det vises til tidligere meldinger, sist 15. april 2011, vedrørende fusjon mellom Austevoll Fisk AS og Norway Pelagic AS iht. fusjonsplan datert 22. mars 2011.
Kreditorfristen knyttet til fusjonen utløp 19. juni 2011 og partene har i dag bekreftet at fusjonen mellom selskapene nå vil bli gjennomført ved registrering i Foretaksregisteret.

Austevoll Seafood ASA vil som fusjonsvederlag motta 2 768 954 nye aksjer i Norway Pelagic ASA, og vil ved gjennomføring av fusjonen dermed øke sin aksjebeholdning i Norway Pelagic ASA til 7 978 994 aksjer. Eierandelen til Austevoll Seafood ASA i Norway Pelagic ASA økes med dette fra 33,27 % til 43,3 % av aksjene og stemmene i selskapet.

Fusjonen vil tre i kraft når fusjonen er registrert som gjennomført i Foretaksregisteret, noe som forventes vil finne sted rundt 1. juli 2011.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 4-2.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Helge Singelstad, styrets leder tlf. +47 916 61 001
Arne Møgster, CEO tlf. +47 916 61 049
 

 Back