News

Br. Birkeland AS sell subsidiaries Br. Birkeland Fiskebåtrederi AS and Talbor AS

18 Apr 2024

PDF: Eng | Nor

Br. Birkeland AS, an affiliated company of Austevoll Seafood ASA (AUSS), has entered into agreements to sell 100% of the shares in the two wholly owned subsidiaries Br. Birkeland Fiskebåtrederi AS and Talbor AS
AUSS owns 42.9% of the shares in Br. Birkeland AS.


Br Birkeland AS has today, 18th April 2024, entered into agreements for the sale of 100% of the shares in Br. Birkeland Fiskebåtrederi AS and Talbor AS, respectively. The two companies own the fishing vessels M/S Birkeland and M/S Talbor, with associated purse seine quotas and trawl quotas for blue whiting.

Subject to completion of the share sales this will give a cash effect for Br Birkeland AS in the region of MNOK 1,960.

Final completion is subject to satisfaction of ordinary conditions for transactions of this type, hereunder approvals by relevant governmental authorities.

For more information:
Arne Møgster, CEO Austevoll Seafood ASA, +47 916 61 049
Britt Kathrine Drivenes, CFO Austevoll Seafood ASA, +47 916 61 037.

This information is deemed to be inside information pursuant to the Market Abuse Regulation (MAR) article 7 and subject to disclosure requirements pursuant to MAR article 17 and Norwegian Securities Trading Act § 5-12. This Notice was disclosed by Britt Kathrine Drivenes, CFO in Austevoll Seafood ASA, 18 April 2024 at 13:07 (CET).


Br. Birkeland AS, et tilknyttet selskap av Austevoll Seafood ASA (AUSS), har inngått avtaler om salg av 100% av aksjene i de to heleide datterselskapene Br. Birkeland Fiskebåtrederi AS og Talbor AS.
AUSS eier 42,9% av aksjene i Br. Birkeland AS.


Br. Birkeland AS har i dag, 18. april 2024, inngått avtale om salg av 100% av aksjene i henholdsvis Br. Birkeland Fiskebåtrederi AS og Talbor AS. De to selskapene eier fiskefartøyene M/S Birkeland og M/S Talbor med tilhørende ringnot- og kolmuletrål-konsesjoner.

Forutsatt gjennomføring av aksjesalgene vil dette gi en kontanteffekt til Br. Birkeland AS i størrelsesorden MNOK 1.960.

Endelig gjennomføring er betinget av oppfyllelse av ordinære betingelser for denne type transaksjoner, herunder godkjenning fra relevante myndigheter.

For henvendelser, vennligst kontakt:
Arne Møgster, CEO Austevoll Seafood ASA, +47 916 61 049
Britt Kathrine Drivenes, CFO Austevoll Seafood ASA, +47 916 61 037.

Informasjonen i denne meldingen er vurdert å være innsideinformasjon i henhold til Markedsmisbruksforordningen (MAR) artikkel 7 og er informasjonspliktig etter MAR artikkel 17 og verdipapirhandelloven § 5-12. Meldingen ble offentliggjort av Britt Kathrine Drivenes, CFO i Austevoll Seafood ASA, 18. april 2024 kl. 13:07 (CEST).Back