News

Boards approval of final accounts 2016

21 Apr 2017

BOARDS APPROVAL OF FINAL ACCOUNTS 2016

Press release (PDF)

At its meeting on 21 April 2017, the Board of Directors of Austevoll Seafood ASA approved the final report and accounts for 2016. Final accounts are in line with the preliminary figures which were published on 21 February 2017, ref. separate press release.    
 
Shareholders' meeting is scheduled to Wednesday 24 May 2017 at Storebø.
Summoning, annual report and agenda with attachments will be published through Oslo Børs and www.auss.no. Summoning will also be sent by post.
 
This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.
 

STYREGODKJENNING AV ENDELIG ÅRSREGNSKAP 2016

Pressemelding (PDF)

Styret i Austevoll Seafood ASA har den 21. april 2017 i styremøte godkjent endelig årsregnskap for år 2016. Endelig regnskap er i tråd med foreløpig rapport presentert den 21. februar 2017, jf. egen børsmelding.
 
Ordinær generalforsamling avholdes onsdag den 24. mai 2017 på Storebø.
Innkalling, årsrapport og agenda med vedlegg vil bli distribuert via Oslo Børs og www.auss.no. Selve innkallingen vil også bli sendt i posten.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

 Back