News

Boards Approval of Final Accounts 2014

09 Apr 2015

PDF

BOARDS APPROVAL OF FINAL ACCOUNTS 2014
At its meeting on 9 April 2015, the Board of Directors of Austevoll Seafood ASA approved the final report and accounts for 2014. Final accounts and proposed dividend of NOK 2.00 per share (202,717,374 shares), total amount of NOK 405 million, are not altered from preliminary figures which were published on 24 February 2015.

Shareholder`s meeting is scheduled to Friday 22 May 2015 at Storebø in accordance with the financial calendar. Summoning, annual report and agenda with attachments will be published through Oslo Børs and www.auss.no. Summoning will also be sent by post.
 
This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act).

For further information please contact:
CFO Britt Kathrine Drivenes, phone: +47 91 66 10 37


STYREGODKJENNING AV ENDELIG ÅRSREGNSKAP 2014

Styret i Austevoll Seafood ASA har i styremøte den 9. april 2015 godkjent endelig årsregnskap for år 2014.  Endelig regnskap, herunder foreslått utbytte på NOK 2,00 per aksje (202.717.374 aksjer), totalt NOK 405 millioner, er i tråd med foreløpig rapport presentert den 24.02.2015, jf. egen børsmelding.

Ordinær generalforsamling avholdes i henhold til selskapets finansielle kalender, fredag den 22. mai 2015 på Storebø. Innkalling, årsrapport og agenda med vedlegg vil bli distribuert via Oslo Børs og www.auss.no. Selve innkallingen vil også bli sendt i posten.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
CFO Britt Kathrine Drivenes, mobiltlf.: 916 61 037Back