News

Boards Approval of Final Accounts 2011

30 Mar 2012

pdf version

At its meeting on 29 March 2012, the Board of Directors of Austevoll Seafood ASA approved the final report and accounts for 2011. Final accounts and proposed dividend of NOK 1.00 per share (202,717,374 shares), are not altered from preliminary figures which were published on 23 February 2012.

Shareholder`s meeting is scheduled to Thursday 24 May 2012 at Storebø in accordance with the financial calendar. Summoning, annual report and agenda with attachments will be published through Oslo Børs and www.auss.no . Summoning will also be sent by post.

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act).

For further information please contact:
Britt Kathrine Drivenes, CFO, phone: +47 91 66 10 37


STYREGODKJENNING AV ENDELIG ÅRSREGNSKAP 2011
Styret i Austevoll Seafood ASA har i styremøte den 29. mars 2012 godkjent endelig årsregnskap for år 2011. Endelig regnskap, herunder foreslått utbytte på NOK 1,00 per aksje (202.717.374 aksjer), er i tråd med foreløpig rapport presentert den 23.02.12, jf egen børsmelding.

Ordinær generalforsamling avholdes i henhold til selskapets finansielle kalender torsdag den 24. mai 2012 på Storebø. Innkalling, årsrapport og agenda med vedlegg vil bli distribuert via Oslo Børs og www.auss.no . Selve innkallingen vil også bli sendt i posten.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Britt Kathrine Drivenes, CFO, mobiltelefon: 916 61 037
 Back