News

Boards approval of final accounts 2010

04 Apr 2011

Read in PDF (EngNor) 

At its meeting on 4 April 2011, the Board of Directors of Austevoll Seafood ASA approved the final report and accounts for 2010. Final accounts and proposed dividend of NOK 1.50 per share (202,717,374 shares), are not altered from preliminary figures which were published on 23 February 2011.
 

Shareholder`s meeting is scheduled to Thursday 26 May 2011 at Storebø in accordance with the financial calendar. Summoning, annual report and agenda with attachments will
be published through Oslo Børs and www.auss.no. Summoning will also be sent by post.


This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act).
 

For further information please contact:
Britt Kathrine Drivenes, CFO, phone: +47 91 66 10 37
 

STYREGODKJENNING AV ENDELIG ÅRSREGNSKAP 2010

Styret i Austevoll Seafood ASA har i styremøte den 4. april 2011 godkjent endelig årsregnskap for år 2010. Endelig regnskap, herunder foreslått utbytte på NOK 1,50 per aksje (202.717.374 aksjer), er i tråd med foreløpig rapport presentert den 23.02.11, jf egen børsmelding.
 

 

Ordinær generalforsamling avholdes i henhold til selskapets finansielle kalender torsdag den 26. mai 2011 på Storebø. Innkalling, årsrapport og agenda med vedlegg vil bli
distribuert via Oslo Børs og www.auss.no. Selve innkallingen vil også bli sendt i posten.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.


For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Britt Kathrine Drivenes, CFO, mobiltelefon: 916 61 037Back