News

Austevoll Seafood ASA contemplating new unsecured bond issue

08 Jun 2017

AUSTEVOLL SEAFOOD ASA CONTEMPLATING NEW UNSECURED BOND ISSUE

Press release (PDF)

Austevoll Seafood ASA is contemplating to issue a NOK denominated new senior unsecured bond with maturity in June 2023.

The net proceeds from the Bond shall be used for general corporate purposes.

DNB Markets and Pareto Securities are arrangers of the new contemplated bond issue.

For further information, please contact:

Austevoll Seafood ASA
CFO Britt Kathrine Drivenes, phone: +47 91 66 10 37

DNB Markets
Nils-Jørgen Fimland, phone: +47 24 16 90 23

Pareto Securities
Christian Holm Nilsen, phone: +47 24 13 21 26

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)
 

AUSTEVOLL SEAFOOD ASA VURDERER UTSTEDELSE AV NYTT USIKRET OBLIGASJONSLÅN

Pressemelding (PDF)

Austevoll Seafood ASA vurderer utstedelse av et NOK denominert senior usikret obligasjonslån med forfallsdato i juni 2023.

Nettoprovenyet fra det foreslåtte obligasjonslånet vil bli brukt til finansiering av selskapets generelle virksomhet.

DNB Markets og Pareto Securities er tilretteleggere for det foreslåtte obligasjonslånet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Austevoll Seafood ASA
CFO Britt Kathrine Drivenes, tlf: +47 91 66 10 37

DNB Markets
Nils-Jørgen Fimland, tlf: +47 24 16 90 23

Pareto Securities
Christian Holm Nilsen, tlf: +47 24 13 21 26

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

 

 Back