News

Approval of merger

15 Apr 2011

APPROVAL OF MERGER PLAN BETWEEN AUSTEVOLL FISK AS AND NORWAY PELAGIC AS
Download PDF version

Reference is made to the press release published on 23rd March 2011 regarding Austevoll Seafood ASA (AUSS) entering into a merger plan for integration of AUSS North Atlantic pelagic business for human consumption with Norway Pelagic AS.

The merger plan has today been approved in the shareholders meeting of Austevoll Fisk AS, Norway Pelagic ASA and Norway Pelagic AS. The merger is expected to be completed by end of June/beginning of July. AUSS will upon completion of the merger receive 2,768,954 new shares in Norway Pelagic ASA. AUSS will after the completion own
7,978,994 shares in the company, representing 43.3% of the total shares in Norway Pelagic ASA.

This information is obligatory pursuant to the Norwegian Securities Trading Act Section 5-
12.

Contact persons:
Helge Singelstad, Chairman tel. +47 91 66 10 01
Arne Møgster, CEO tel. +47 91 66 10 49


GODKJENT FUSJONSPLAN MELLOM AUSTEVOLL FISK AS OG NORWAY PELAGIC AS

Det vises til børsmelding av 23. mars 2011 vedrørende Austevoll Seafood ASA (AUSS)inngåelse av fusjonsavtale for integrasjon av AUSS nordatlantiske pelagiske virksomhet for konsum (Austevoll Fisk AS) med Norway Pelagic AS.

Fusjonsavtalen er i dag godkjent av generalforsamlingene i Austevoll Fisk AS, Norway Pelagic ASA og Norway Pelagic AS. Fusjonen forventes gjennomført i månedsskiftet juni/juli. AUSS vil som fusjonsvederlag motta 2 768 954 nye aksjer i Norway Pelagic ASA og vil ved gjennomføring av fusjonen dermed øke sin aksjebeholdning i Norway Pelagic ASA til 7 978 994 aksjer, tilsvarende 43,3 % av aksjekapitalen i Norway Pelagic ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Kontaktpersoner:
Helge Singelstad, styrets leder tlf. 916 61 001
Arne Møgster, CEO tlf. 916 61 049
 Back