News

Agreement for acquisition of 50 per cent of the shares in Hordafor AS

23 Dec 2011

Austevoll Seafood (AUSS), has through its fishmeal and -oil entity in the Northern Atlantic, entered into an agreement for acquisition of 50 per cent of the shares in Hordafor AS

PDF (English)

AUSS has through its fishmeal and -oil entity in the Northern Atlantic, Welcon Invest AS, entered into an agreement for acquisition of 50% of the shares in Hordafor AS. The compensation for the shares will be NOK 120 million and will be made in cash.

Hordafor AS (Group) is a producer of protein concentrate and marine oils based on by-products from the pelagic industry and the salmon industry. Hordafor is located with production facilities along the coast of Norway, and has a well developedlogistics system for collection of by-products. The products of the company areprimarily used as input ingredients in feed products for the aquaculture and agrosector. The Hordafor Group`s turnover In 2010 was NOK 520 million, with an operating result of NOK 81,4 million, and the Group had a total balance of NOK 320 million. The Group utilizes by-products in a volume of approx. 175.000 tons annually.

The acquisition is considered to be strategically important for Welcon Invest and will strengthen the existing activities within the group. The agreement is subject to customary conditions, hereunder Due Diligence.

This information is obligatory pursuant to the Norwegian Security Trading Act Section § 5-12.

Contact persons:
Arne Møgster, CEO +47 91 66 10 49
Helge Singelstad, Chairman of the Board +47 91 66 10 01

Austevoll Seafood ASA (AUSS) sin fiskemel og -olje virksomhet i Nordlige Atlanterhav har i dag inngått avtale om kjøp av 50% av aksjene i Hordafor AS

PDF (Norsk)

Auss sin fiskemel- og oljevirksomhet i Nordlige Atlanterhav, Welcon Invest AS, har i dag inngått avtale om kjøp av 50 % av aksjene i Hordafor AS. Vederlaget for aksjene er NOK 120 millioner og gjøres opp i kontanter.

Hordafor AS (Gruppen) driver produksjon av proteinkonsentrat og marine oljer basert på biprodukter fra pelagisk industri og lakseindustrien. Hordafor er lokalisert med produksjonsanlegg langs kysten av Norge og har et velutviklet logistikksystem for innhenting av avskjær. Selskapets produkter blir primært anvendt som innsatsfaktor til produksjon av fór i havbruk- og agrisektoren. Gruppen hadde i 2010 en omsetning på NOK 520 millioner, et driftsresultat på NOK 81,4 millioner og en totalbalanse på NOK 320 millioner. Gruppen anvender årlig et råstoffvolum i størrelsesorden 175.000 tonn.

Oppkjøpet vurderes som strategisk viktig for Welcon Invest, og vil styrke den eksisterende virksomheten til konsernet. Avtalen er gjort med alminnelige ”closing”- forbehold, herunder blant annet Due Dilligence.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Kontaktpersoner:
Arne Møgster, CEO 91 66 10 49
Helge Singelstad, styrets leder 91 66 10 01
 Back